Gastro Center
Skåne

Refluxbesvär

Halsbränna, eller magsaftsreflux som det också kallas, orsakas av att den övre magmunnen inte kan hålla helt tätt utan släpper igenom en del magsaft från magsäcken upp till matstrupen. Det är ett mycket vanligt tillstånd som drabbar ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning, och den kan börja redan i relativt unga år. Refluxsjukdom är en kronisk sjukdom som, när den väl uppkommit, man oftast bär med sig hela livet.


Sjukdomen är nästan alltid ofarlig men den kan skapa mycket besvär. Vanliga symtom är sura uppstötningar, sveda eller brännande känsla bakom bröstbenet  och smärta i övre delen av buken. I vissa fall kan kan slemhinnan i matstrupen skadas och man får en inflammation så kallad esofagit.


Många av de med refluxsjukdom behöver behandling med läkemedel. Man kan behöva opereras om besvären är mycket svåra och läkemedlen inte hjälper tillräckligt, men detta är idag ovanligt.


Vid vissa besvär ska man alltid genomgå en utredning med gastroskopi (kikarundersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm):


Nytillkomna besvär om man är äldre än 45-50 år
Blodig kräkning
Stora besvär
Sväljningsbesvär dvs att maten fastnar
Tidigare har fått behandling men besvären inte minskar.
Viktnedgång

Läs mera