Gastro Center
Skåne

Mag & tarmsjukdomar

Gastro Center Skåne utreder symptom och sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen, från matstrupe till ändtarm, samt sjukdomar i lever och bukspottkörtel. Den vanligaste undersökningsmetoden är en endoskopisk undersökning, det vill säga en gastroskopi eller koloskopi. Vid dessa undersökningar kan man få lugnande medicin och vid speciella behov kan vi även erbjuda full narkos.

Vi kan vid endoskopiska undersökningar behandla strikturer, polyper, hemorrojder och slemhinneförändringar.