Gastro Center
Skåne

Gastroskopi

Allmänt

Gastroskopi är en undersökning där en mjuk och böjlig slang förs ned i magen via munnen. Man undersöker matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen.

Via instrumentet överförs bilder av slemhinnan till en bildskärm. Undersökningen visar om det finns inflammation, sår, polyper/tumörer. Läkaren kan via gastroskopet även ta provbitar från slemhinnorna. Provbitarna undersöks för att se om det till exempel finns magsårsbakterier i magsäcken eller cellförändringar.

Förberedelser

Inför undersökningen skall man fasta, det vill säga inte inta mat eller dryck inom 6 timmar före undersökningen. Om man använder blodförtunnande läkemedel (ex Waran), eller om man har en inopererad hjärtklaff, skall man i god tid meddela mottagningen detta.

Hur går undersökningen till?

Före undersökningen sprejas lokalbedövning i svalget, detta för att dämpa kväljningsreflexerna. Vid undersökningen ligger man på vänster sida. En bitring placeras mellan tänderna för att skydda tänderna och instrumentet. Undersökningen gör inte ont men kan upplevas som obehaglig. Man kan andas som vanligt, genom näsa eller mun. Hela undersökningen tar högst 5-10 min.

Observera: Vi erbjuder gärna lugnande läkemedel eller hel narkos i samband med undersökning!

Efter undersökningen

Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt. Om vävnadsprover skickats för mikroskopisk granskning, kommer svaret när analysen är klar. Man kan äta och dricka normalt när bedövningen i svaljet har släppt, efter ca 60 - 90 minuter. Prova att dricka lite vatten först för att se att man inte sväljer fel.