Gastro Center
Skåne

Gynekologi

Vår Gynekolog utreder och behandlar sjukdomstillstånd i underlivet hos kvinnor.

Mottagningen är modernt utrustad för gynekologisk diagnostik och vi har tillgång till operationssal och vårdavdelning med möjlighet till övernattning. Vi utför operationer i både lokalbedövning och narkos.

Exempel på vad vi utreder:

Oklara blödningar
Menstruationsrubbningar
Inkontinens
Oklara smärtor i underlivet
Klimakteriebesvär
Infektioner i underlivet
Cellförändringar

Vi utför bland annat:

Ultraljud
Kolposkopi
Biopsier
Cystoskopi
Diagnostisk laparoskopi
Cellprov + HPV diagnostik

Exempel på vad vi opererar:

Vaginal slyngplastik vid urininkontinens
Konisering
Hysterectomi
Laparoskopisk sterilisering