Gastro Center
Skåne

Klinikpersonal

klinikpersonal

Medicinska sekreterare Manuela Lif och Inger Persson 

Endoskopiassistent Per Bengtsson 

Koordinator Natalia Smusin 

Mottagningssköterska Eva Käll Möller