Gastro Center
Skåne

Specialister

Christer Staël von Holstein

Docent, Specialistläkare Kirurgi

Medicinskt ansvarig läkare vid GHP Gastro Center Skåne. Specialist i kirurgi sedan 1984 med bred kunskap inom helakirurgiområdet och specialintresse i övre mag-tarmkanalens kirurgi. Arbetat under många år vid Övre Gastrointestinal-teamet, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Har bland annat fördjupat sig i endoskopisk behandling inom magsäcks- och matstrupskirurgi och tillika haft ett stort antal förtroendeuppdrag inom kirurgi, endoskopi och gastroenterologi i Sverige.

Ulf Hindorf

Överläkare

Medicine doktor och specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi sedan 2001 med speciellt intresse i inflammatorisk tarmsjukdom och endoskopisk intervention i tjocktarmen. Överläkare vid medicinska kliniken i Karlskrona sedan 2001 och sedan 2005 sektionschef där. Numera överläkare vid Gastrokliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö/Lund.

Dan Sevonius

Överläkare

Medicine doktor och specialist i kirurgi sedan 1992 med specialintresse i kolorektalkirurgi, ändtarmsbesvär samt bråck-kirurgi. Arbetar sedan många år vid baskirurgiska teamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Är där sedan 2001 ansvarig för den bråckkirurgiska verksamheten. Han har en omfattande utbildningsverksamhet och är bland annat huvudansvarig för kurs i Basal Kirurgisk Teknik (BKT) som alla ST-läkare i kirurgi i Sverige ska genomföra och tillika medlem av styrgruppen för Svenska Bråckregistret.

Per Leveau

Överläkare

Specialist i kirurgi sedan 1994, är den kirurg som bland annat utför våra gallstensoperationer. Per har arbetat vid lever-gallvägsteamet vid Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund i många år och därefter teamet för akutkirurgi vid samma klinik. Är numera överläkare vid kirurgiska kliniken vid lasarettet i Ystad. Han har specialintresse i övre mag-tarmkanalens kirurgi framförallt sjukdomar i lever-gallvägar-bukspottkörtel med en lång erfarenhet av avancerad lever och gallvägskirurgi vid universitetssjukhus.

Ulf Håkansson

Överläkare

Specialist i urologi sedan 1999, och verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Ulf har en mycket bred erfarenhet på universitets-sjukhusnivå av kirurgi inom alla delar inom den urologiska sfären och har speciellt fördjupat sig i tumörsjukdomar i testikel och penis samt operationer med korrigering av felställningar i manligt könsorgan. Har flera förtroende-uppdrag och är bland annat ledamot av Svenska nationella peniscancergruppen.

Niclas Lundin

Specialist i Urologi

Specialist i urologi sedan 2004 och har sedan 2005 en privat läkaretablering i urologi. Etableringen var först förlagd på Capio Citykliniken i Lund, men sedan 2012 har vi haft förmånen att knyta Niclas till Gastro Center Skåne. Han har en mycket omfattande erfarenhet av allt inom öppenvårdsurologin hos såväl kvinnor som män.

Rajne Söderberg

Överläkare

Specialist i urologi sedan januari 2000, har varit verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö från 1996 fram till 2010 och därefter som överläkare vid urologiska kliniken i Ystad och fristående konsult. Rajne har stor erfarenhet av alla delar inom den urologiska sfären och har bland annat varit ansvarig för Skånes Universitetssjukhus urologiska verksamhet vid Landskrona lasarett med tonvikt på transuretral kirurgi.

Mark Thier

Specialistläkare

Specialist i kirurgi sedan 2009 med specialintresse endokrinkirurgi. Han är en mycket erfaren halskirurg som varit processansvarig för endokrinkirurgin vid kirurgiska kliniken lasarettet i Helsingborg. Han arbetar numera på Endokrin- och Sarkom-teamet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och har sitt forskningsintresse inom bisköldkörtlarnas sjukdomar. Mark utför våra sköldkörtel- och bisköldkörtel-operationer.