Gastro Center
Skåne

Så här söker du till oss

De flesta patienter som kommer till Gastro Center Skåne har någon form av sjukvårdsförsäkring alternativt landstingspatienter som åberopar vårdgarantin. Sedan maj 2013 har vi ett vårdgarantiavtal med Region Skåne inom områdena kirurgi och urologi. Detta omfattar förutom öppenvård med utredning, behandling också operationer.

Vid mag-tarmutredning  gör vi bland annat koloskopier och gastroskopier och vid specialla behov kan vi göra dessa undersökningar i narkos.  Även för urologiska utredningar  har vi toppmodern urtrustning för kartläggning och funktion.

Vi kan även utföra operationer som kräver att man vårdas något eller några dygn hos oss, till exempel operation för gallsten och sköldkörtelsjukdomar.

Avtalet med Region Skåne är riksavtalsgrundande dvs även patienter från andra landsting kan beredas vård hos oss baserat på detta avtal.

Sedan våren 2012 erbjuder vi, via en privatläkaretablering,  en separat urologimottagning för landstingspatienter från Region Skåne till en av våra erfarna urologer Dr Niclas Lundin.


Läs vidare om vilka möjligheter du har att boka mottagningsbesök hos oss genom att välja rubrik ovan eller kontakta oss för mer information.

per-bengtsson