Gastro Center
Skåne

Åberopar du vårdgarantin?

Alla undersökningar och behandlingar som utförs på Gastro Center Skåne omfattas av vårdgarantin. Vårdgarantin innebär att du har rätt att vända dig till en vårdgivare med kortare väntetid om den beräknade väntetiden hos din vårdgivare är längre än 3 månader. Gastro Center Skåne har vårdgarantiavtal inom områdena urologi och kirurgi. Detta omfattar förutom besök och behandling även gastro- och koloskopi samt ett flertal olika operationer.

Patienter från Region Skåne kan söka information om vårdgarantin genom att ringa Sjukvårdsupplysningen 1177 eller läsa vidare här.

Patienter från övriga landsting som vill söka vård hos oss behöver ett godkännande från hemlandstinget. Du kan gå in på ditt hemlandstings hemsida och läsa om vilka regler som gäller för dig. De olika landstingens adresser och kontaktuppgifter angående vårdgarantin och väntetider finner du här eller på www.1177.se  där du kan gå in på just ditt landsting och sedan söka på ordet vårdgaranti.


Du kan också söka information här:

Blekinge - Vårdgaranti/vårdkoordinator 0455-73 10 00 (vxl)
Dalarna - Väntetidskansliet 023-49 03 00
Gotland - Planeringsenheten för vård 0498-20 35 97
Gävleborg - Vårdvägvisaren 0650-925 35
Halland - Vårdgarantiservice 0771-900 600
Jämtland - Sjukvårdsupplysningen 063-13 44 00
Jönköping - kontakt sker med specialistmottagning vid patientens hemsjukhus
Kalmar - Patientnämnden 0480-841 065
Kronoberg - Upplysningstjänsten 0470-58 66 95
Norrbotten - kontakt sker med specialistmottagning vid patientens hemsjukhus
Stockholm - Vårdguiden 08-320 100
Sörmland - Valfrihets- och rättighetskansliet 0155-24 77 30
Uppsala - Vårdgarantienheten 018-611 60 60
Värmland - Patient- och medborgarservice 054-61 43 83
Västerbotten - 090-785 70 69 eller 090-785 70 86
Västernorrland - Patientkontor vid respektive sjukhus i länet
Västmanland - 021-17 59 88
Västra Götaland - Kontakt sker med respektive sjukhus eller hälso- sjukvårdskansli www.1177.se
Örebro - Vårdslussen 019-602 66 00
Östergötland - Landstingets fristående vårdlots 0771-84 85 86