Gallsten

Operation

Symtomgivande gallsten opereras med titthålsteknik genom fyra mindre snitt i hud och bukvägg. Operationen utförs i narkos. Bukhålan hålls utspänd av koldioxid under operationen. Gallblåsan opereras bort och uttages med alla stenar genom ett snitt nedom naveln. Gallgångarna röntgas under operationen för att utesluta att gallstenar trillat ut från gallblåsan till de djupa gallvägarna.

Vanligtvis går man hem samma dag. En veckas sjukskrivning brukar oftast räcka.