Erektionsproblem

Nedsatt förmåga till erektion är mycket vanligt. I 40-årsåldern har 40 % mer eller mindre nedsatt förmåga och detta ökar till 50 % vid 50-års ålder, 60 % vid 60 år osv.

Läs mer om erektionsproblem