Mikrovågsbehandling

av prostataförstoring (TUMT)

Ingreppet görs på mottagningen och patienten går hem efter cirka 2 timmar. Via en behandlingskateter värms prostatakörteln upp till mellan 50 och 60 grader och på så sätt dör en del av vävnaden. Under påföljande veckor stöts den döda vävnaden ut och efter hand skapas bättre utrymme för urinen att passera. Första tiden är det svullet i prostata och därför behövs  en kvarliggande kateter i urinröret ett par veckor. Med denna metod kan man behandla måttligt till kraftigt förstorade prostatakörtlar och det räcker med en behandling.