Nedsatt sexuell lust

Lusten kan vara nedsatt tillfälligt p.g.a. av olika omständigheter. Det är också vanligt att stress, depression, andra sjukdomar och vissa läkemedel bidrar till nedsatt lust.

Läs mer om nedsatt sexuell lust