Urininkontinens

Urininkontinens är mycket vanligt framför allt hos kvinnor och innebär att urinläckage uppstår vid olika tillfällen. Läckaget kan komma i samband med ansträngning, hosta eller nysning exempelvis och kallas då ansträngningsinkontinens. Läckaget kan också komma plötsligt i samband med att man får en trängning till vattenkastning och kallas då trängningsinkontinens. Trängningsinkontinens beror oftast på en överaktiv urinblåsa.